Az Ókortudományi Társaság vezetősége

 

Elnökség
Bács Tamás elnök
Kárpáti András alelnök
Takács László alelnök
Ferenczi Attila főtitkár
Vér Ádám titkár
Székely Melinda jegyző
Adamik Béla kincstárnok
Számvizsgáló Bizottság
Irsay-Nagy Balázs bizottsági elnök
Bajnok Dániel bizottsági tag
Gelenczey-Miháltz Alirán bizottsági tag
Vidéki tagozatok elnökei
Takács László  Piliscsabai Tagozat
Székely Melinda Szegedi Tagozat
Tóth Orsolya Debreceni Tagozat
Kárpáti András Pécsi Tagozat

 

Választmányi tagok
1. Adamik Tamás 16. Kovács Péter
2. Adorjáni Zsolt 17. Luft Ulrich
3. Bolonyai Gábor 18. Mayer Péter
4. Borhy László 19. Nagy Árpád Miklós
5. Déri Balázs 20. Nagyillés János
6. Dezső Tamás 21. Németh György
7. Frőhlich Ida 22. Pesthy Mónika
8. Hajdu Péter 23. Ritoók Zsigmond
9. Hegyi W. György 24. Schreiber Gábor
10. Horváth Judit 25. Szabó Ádám
11. Imre Flóra 26. Szekeres Csilla
12. Kalla Gábor 27. Tar Ibolya
13. Kárpáti András 28. Török László
14. Karsai György 29. Zólyomi Gábor
15. Kendeffy Gábor