Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

 

 
Acél Zsolt Gradvohl Edina Németh Béla Elek
Adamik Béla Grüll Tibor Németh Béláné Horváth Margit
Adamik Tamás Gyulai Éva Németh György
Adorjáni Zsolt Gyurcsó Gyuláné Niederreiter Zoltán
Agócs Péter Hagymássy Melinda Nyitrai Mónika
Aklan Anna Katalin Hajdu Péter Nyitrai Orsolya
Aradi Bence Hartmann Miklós Óbis Hajnalka
Bács Tamás Hasznos Andrea Ötvös Zsuzsanna
Bajnok Dániel Hegyi Dolores Pallanki Károly
Bánóczi Rozália Hegyi György Pallos Lajos
Bárány István Heidl György Papp György
Barna Ferenc Hoffmann Zsuzsanna Pásztor Dániel
Barta Andrea Horti Gábor Pataki Elvira
Bartók Gertrúd Horváth Judit Patay-Horváth András
Bartos Fruzsina Horváth László Pecsuk Ottó
Bartos Zoltán Horváth Szilvia Péli Ágota
Bartus Dávid Hubai Péter Peres Imre
Bátki Illés Imre Áron Péti Miklós
János Imre Flóra Pintér Anna Krisztina
Bellus Ibolya Irsay-Nagy Balázs Piróth Ildikó
Bencze Ágnes Ittzés Dániel Putnoki Patrícia
Bene László Ittzés Máté Rácz-Nagy Zsófia
Berkes Lajos Jankovics László Rados Tamás
Berta Annamária Jasper Kata Rihmer Zoltán
Bíró Mária Jekl Ágnes Ritoók Zsigmond
Bobay Orsolya Juhász Erika Ritoókné Szalay Ágnes
Bódi Emese Rózsa Anett Roboz Erika
Bodnár István Kalla Gábor Rozsondai Béláné Kolauch
Bohacsek Dóra Kárpáti András Marianne
Bolonyai Gábor Rung Ádám Schiller Vera
Borhy László Karácsony Dávid Sebestyén Rita
Boronkainé Salacz Ágnes Karsai György Seres Dániel
Boros István Katona Sándor Sey Nikoletta
Bugár István Kendeffy Gábor Simek Ágnes
Buhály Attila Kerekes Miklós Simkó Krisztián
Bujdosó Ádám Kiss Antal Lajos Simon Attila
Burai Erzsébet Kiss Dániel Simon L. Zoltán
Buzási Gábor Kiss Gáborné Simon Rita
Csabai Zoltán Kiss Sebestyén Simon Róbert
Cseke Henrietta Koltai Kornélia Simon Zsolt
Cser András Komoróczy Géza Simonné Pesthy Monika
Csitári Péter Kopeczky Rita Somfai István
Csízy Katalin Kovács Éva Szabó Ádám
Csordás Domonkos Kovács József Dénes Szabó Dávid
Czeglédi Sándor Kovács Péter Szabó Ferenc Krisztián
Czeti István Kozák Dániel Szabó Ernő
Dági Marianna Kóthay Katalin Anna Szabó Zsolt
Darab Ágnes Könczöl Miklós Szávold Brigitta
Dávid Nóra Könczöl-Kiss Erzsébet Szedenik Enikő
Dávidházi Péter Kőszeghy Miklós Székely Melinda
Dér Terézia Krähling Edit Szekeres Csilla
Déri Balázs Krén László Szekszárdiné Gábor Ágnes
Dezső Csaba Krupp József Szikora Patricia
Dezső Tamás Kudari Enikő Szilágyi Ilona
Domokos Gyöngyi Kulin Vera Szilágyi Imre
Dósai Attila Kulisz Diána Szitár Kristóf
Egedi Barbara Labancz Zsolt Szívós Mihály
Erdős Gábor Lakatos Bálint Szovák Kornél
Esztári Réka Lengyel Rita Szőke Ágnes
Érszegi Géza Lenkefi Ferencné Takács László
Fábián Boglárka Lindner Gyula Takács Levente
Fábián Zoltán Liptay Éva Takács Péter
Farkas Zoltán Luft Ulrich Tamás Ábel
Fazekas Zoltánné M. Nagy Ilona Tamási Balázs
Fazekas Felícia Gina Madas Edit Tar Ibolya
Fehér Bence Magyar Zsolt Tóbi Melinda
Fekete Orsolya Major István Tóth Anna Judit
Feller Katalin Maróth Miklós Tóth Endre
Fenyvesi Gizella Márványos Krisztián Tóth Judit
Ferenczi Attila Masek Zsófia Tóth Orsolya
Ferenczi Roland Máté András Vadas Réka
Fodor Krisztina Mayer Gyula Vandlik Katalin
Forisek Péter Mayer Péter Varga Benjámin
Földi András Mészáros Tamás Vágási Tünde
Földi Zsombor Mikecz Tamásné Vér Ádám
Frecska Cintia Mogyoródi Emese Verebics Éva Petra
Fröhlich Ida Molnár Csaba Bertalan Vikárius László
Fullér Andrea Móritz Miklósné Vince Máté
Gaál Vilmos Mráv Zsolt Visy Zsolt
Gabler Dénes Munding Márta Wojtilla Gyula
Gábor Sámuel Murányi Yvett Wojtilláné Salgó Ágnes
Gebri Tímea Nagy Árpád Miklós Zelenai Nóra
Gelenczey-Miháltz Alirán Nagy István Zergi Nóra
Geréby György Nagy Levente Zigány Judit
Gesztelyi Tamás Négyesi Mária Zólyomi Gábor
Gesztesi Enikő Nemes Szilvia Zsengellér József
Gloviczki Zoltán Nemes Zoltán Zsengellér József
Gonda Attila Nemeshegyi Dávid
Gógl Írisz Neményi Réka
Németh Atilla