Tagdíj

A Társaságunk Alapszabálya értelmében: A Társaság minden tagja köteles a Társaság célkitűzéseit tőle telhetőleg támogatni, valamint – a tiszteleti tagok kivételével – évente köteles a közgyűlés által megállapított határidőig tagdíjat fizetni. A rendes tagok évi tagdíját és a tagdíj befizetésének határidejét a közgyűlés állapítja meg. A felsőoktatási intézmények hallgatói a tagdíj 50%-át fizetik. A választmány határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját az év folyamán írásbeli felszólítás ellenére sem fizette meg. Ha a tag a törléstől számított három hónapon belül az elmaradt tagdíjat megfizeti, tagságát visszakapja.

A Társaság Közgyűlésének határozata értelmében a tagdíj 2017. január 1-től évi 3000.- Ft, hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek évi 1500.- Ft. Az adott évi tagdíj befizetése folyó év elejétől folyamatosan lehetséges, a tagdíjfizetés végső határideje a májusi közgyűlés időpontja.

Tagdíjak befizetését a Társaság alábbi számlaszámára kérjük banki átutalással (vagy bármely ERSTE bankfiókban – akár megbízott útján is – készpénzbefizetéssel) teljesíteni, a Közleményrovatban a tagdíjfizetésre kötelezett Tagtársunk nevének feltüntetésével, és Tagdíj megjelöléssel. Aki nem folyó évi, hanem korábbi év(ek) tagdíját fizeti be utólag, a neve és a Tagdíj megjelölés mellett az évet is tüntesse fel, pl. “Tagdíj 2009”, “Tagdíj 2010-12” stb.

Ókortudományi Társaság
ERSTE Bank: 11991102-02102627

Figyelem! Amennyiben T. Tagtársunk internetes banki átutalással szokta intézni a tagdíjfizetését, akkor érdemes a bankszámláján egy rendszeres átutalási megbízást adni 1 évi rendszerességű teljesítéssel (egy tetszőleges, január 1 és május 1 közti időpontra), s akkor a jövőben nem okoz gondot, nem felejtődik el a tagdíjfizetés.

Köszönettel,
Szívélyes üdvözlettel,

A Társaság Elnöksége nevében:
Adamik Béla sk.
Kincstárnok