Ókortudományi Társaság

Az 1958-ban alapított Ókortudományi Társaság célja az ókortudomány művelése és eredményeinek megismertetése az ókortudomány művelőivel és az érdeklődők szélesebb köreivel. Programja felöleli az antik görög és római társadalom, az ókori Kelet, Bizánc, és a velük összefüggő (perem-)területek történetének, régészetének, művészetének, nyelvének, irodalmának és művelődésének tanulmányozását, valamint az antikvitás továbbélésének és a közép- és újkori latinságnak kutatását.
Társaságunk tagja az ókortudományi társaságok nemzetközi szervezetének, a FIEC-nek, továbbá a klasszikus nyelvek és kultúrák oktatását támogató európai szervezetnek, az Euroclassicának.

Céljai megvalósítására a Társaság

 • havi rendszerességgel felolvasó üléseket tart, amelyeken az előadók saját kutatási eredményeikről számolnak be,
 • rendkívüli felolvasó üléseket szervez, melyeken neves külföldi kutatók számolnak be eredményeikről,
 • kitüntetésekkel és díjakkal jutalmazza a hazai ókortudmány kiemelkedő eredményeit,
 • támogatással járul hozzá tudományos monográfiák és szakfolyóiratok kiadásához és tudományos konferenciák rendezéséhez,
 • évente megrendezi a középiskolások latin tanulmányi versenyét.

  További információk:

 • A Fővárosi Bíróság Társaságunkat a 16.Pk. 60.530/1989/12 sz. 2008.04.09-én kelt Végzésével közhasznú szervezetté minősítette.
 • A Társaság Képviselője a Fővárosi Bíróság 16.Pk. 60.530/1989/24 sz. 2021.11.16-án kelt Végzése értelmében: Karsai György, a Társaság elnöke.
 • A Társaság székhelye: 1088 Budapest, Puskin u. 11-13. Trefort kert F. épület.
 • A Társaság postacíme: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/F.
 • A Társaság e-mail címe: okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

Részletes információk találhatók Táraságunkról az alapszabályban.