Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

 

 

Acél Zsolt Nemeshegyi Dávid Nyitrai Mónika
Adamik Béla Gyurcsó Gyuláné Nyitrai Orsolya
Adamik Tamás Hagymássy Melinda Óbis Hajnalka
Adorjáni Zsolt Hajdu Péter Ötvös Zsuzsanna
Aklan Anna Katalin Hartmann Miklós Pallanki Károly
Aradi Bence Hasznos Andrea Pallos Lajos
Bács Tamás Hegyi Dolores Papp György
Bajnok Dániel Hegyi György Pásztor Dániel
Bánóczi Rozália Heidl György Pataki Elvira
Bárány István Hoffmann Zsuzsanna Patay-Horváth András
Barna Ferenc Horti Gábor Pecsuk Ottó
Barta Andrea Horváth Judit Péli Ágota
Bartók Gertrúd Horváth László Peres Imre
Bartos Fruzsina Horváth Szilvia Péti Miklós
Bartos Zoltán Hubai Péter Pintér Anna Krisztina
Bartus Dávid Illés Imre Áron Piróth Ildikó
Bátki
János
Imre Flóra Putnoki Patrícia
Bellus Ibolya Irsay-Nagy Balázs Rácz-Nagy Zsófia
Bencze Ágnes Ittzés Dániel Rados Tamás
Bene László Ittzés Máté Rihmer Zoltán
Berkes Lajos Jankovics László Ritoók Zsigmond
Berta Annamária Jasper Kata Ritoókné Szalay Ágnes
Bíró Mária Jekl Ágnes Roboz Erika
Bobay Orsolya Juhász Erika
Bódi Emese Rózsa Anett Rozsondai Béláné Kolauch
Bodnár István Kalla Gábor Marianne
Bolonyai Gábor Kárpáti András
Borhy László Rung Ádám Schiller Vera
Karsai György Karácsony Dávid Schreiber Gábor
Boronkainé Salacz Ágnes Katona Sándor Sebestyén Rita
Boros István Kendeffy Gábor Seres Dániel
Bugár István Kerekes Miklós Sey Nikoletta
Buhály Attila Kiss Antal Lajos Simek Ágnes
Bujdosó Ádám Kiss Gáborné Simkó Krisztián
Burai Erzsébet Kiss Sebestyén Simon Attila
Buzási Gábor Koltai Kornélia Simon L. Zoltán
Csabai Zoltán Komoróczy Géza Simon Rita
Cseke Henrietta Kopeczky Rita Simon Róbert
Cser András Kovács Éva Simon Zsolt
Csitári Péter Kovács József Dénes Simonné Pesthy Monika
Csízy Katalin Kovács Péter Somfai István
Csordás Domonkos Kozák Dániel Szabó Ádám
Czeglédi Sándor Könczöl Miklós Szabó Dávid
Czeti István Könczöl-Kiss Erzsébet Szabó Ferenc Krisztián
Dági Marianna Kőszeghy Miklós Szabó Ernő
Darab Ágnes Krähling Edit Szabó Zsolt
Dávid Nóra Krén László Szávold Brigitta
Dávidházi Péter Krupp József Szedenik Enikő
Dér Terézia Kudari Enikő Székely Melinda
Déri Balázs Kulin Vera Szekeres Csilla
Dezső Csaba Kulisz Diána Szekszárdiné Gábor Ágnes
Dezső Tamás Labancz Zsolt Szikora Patricia
Domokos Gyöngyi Lakatos Bálint Szilágyi Ilona
Dósai Attila Lengyel Rita Szilágyi Imre
Egedi Barbara Lenkefi Ferencné Szitár Kristóf
Erdős Gábor Lindner Gyula Szívós Mihály
Esztári Réka Liptay Éva Szovák Kornél
Érszegi Géza Luft Ulrich Szőke Ágnes
Fábián Boglárka M. Nagy Ilona Takács László
Fábián Zoltán Madas Edit Takács Levente
Farkas Zoltán Magyar Zsolt Takács Péter
Fazekas Zoltánné Major István Tamás Ábel
Fazekas Felícia Gina Maróth Miklós Tamási Balázs
Fehér Bence Márványos Krisztián Tar Ibolya
Fekete Orsolya Masek Zsófia Tegyei Imre Dr.
Feller Katalin Máté András Tóbi Melinda
Fenyvesi Gizella Mayer Gyula Tóth Anna Judit
Ferenczi Attila Mayer Péter Tóth Endre
Ferenczi Roland Mészáros Tamás Tóth Judit
Fodor Krisztina Mikecz Tamásné Tóth Orsolya
Forisek Péter Mogyoródi Emese Török László
Földi András Molnár Csaba Bertalan Vadas Réka
Földi Zsombor Móritz Miklósné Vandlik Katalin
Frecska Cintia Mráv Zsolt Varga Benjámin
Fröhlich Ida Munding Márta Vágási Tünde
Fullér Andrea Murányi Yvett Vér Ádám
Gaál Vilmos Nagy Árpád Miklós Verebics Éva Petra
Gabler Dénes Nagy István Vikárius László
Gábor Sámuel Nagy Levente Vince Máté
Gebri Tímea Négyesi Mária Visy Zsolt
Gelenczey-Miháltz Alirán Nemes Szilvia Wojtilla Gyula
Geréby György Nemes Zoltán Wojtilláné Salgó Ágnes
Gesztelyi Tamás Nemeshegyi Dávid Zelenai Nóra
Gesztesi Enikő Neményi Réka Zergi Nóra
Gloviczki Zoltán Németh Béla Elek Zigány Judit
Gonda Attila Németh Béláné Horváth Margit Zólyomi Gábor
Gógl Írisz Németh György
Gradvohl Edina Niederreiter Zoltán
Grüll Tibor Gyulai Éva