Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

AcélZsolt Gyulai Éva Niederreiter Zoltán
Adamik Béla Gyurcsó Gyuláné Nemeshegyi Dávid
Adamik Tamás Hagymássy Melinda Nyitrai Mónika
Adorjáni Zsolt Hajdu Péter Nyitrai Orsolya
Bács Tamás Hartmann Miklós Óbis Hajnalka
Bajnok Dániel Hasznos Andrea Ötvös Zsuzsanna
Bánóczi Rozália Hegyi Dolores Pallanki Károly
Bárány István Hegyi György Pallos Lajos
Barna Ferenc Heidl György Pásztor Dániel
Barta Andrea Hoffmann Zsuzsanna Pataki Elvira
Bartók Gertrúd Horti Gábor Patay-Horváth András
Richárd
Bartos Fruzsina Horváth Judit Pecsuk Ottó
Bartos Zoltán Horváth László Péli Ágota
Bartus Dávid Horváth Szilvia Peres Imre
Bátki János Hubai Péter Péti Miklós
Bellus Ibolya Illés Imre Áron Pintér Anna Krisztina
Bencze Ágnes Imre Flóra Piróth Ildikó
Bene László Irsay-Nagy Balázs Putnoki Patrícia
Berkes Lajos Ittzés Dániel Rácz-Nagy Zsófia
Berta Annamária Ittzés Máté Rados Tamás
Bíró Mária Jankovics László Rihmer Zoltán
Bódi Emese Jasper Kata Ritoók Zsigmond
Bodnár István Jekl Ágnes Ritoókné Szalay Ágnes
Bolonyai Gábor Juhász Erika Rózsa Anett
Borhy László Kalla Gábor Rozsondai Béláné Kolauch Marianne
Boronkainé Salacz Ágnes Kárpáti András Rung Ádám
Boros István Karsai György Schiller Vera
Bugár István Karácsony Dávid Schreiber Gábor
Buhály Attila Katona Sándor Sebestyén Rita
Bujdosó Ádám Kendeffy Gábor Seres Dániel
Burai Erzsébet Kerekes Miklós Sey Nikoletta
Buzási Gábor Kiss Antal Lajos Simek Ágnes
Csabai Zoltán Kiss Gáborné Simkó Krisztián
Cseke Henrietta Kiss Sebestyén Simon Attila
Cser András Koltai Kornélia Simon L. Zoltán
Csitári Péter Komoróczy Géza Simon Róbert
Csízy Katalin Kopeczky Rita Simon Zsolt
Csordás Domonkos Kovács Éva Simonné Pesthy Monika
Czeglédi Sándor Kovács József Dénes Somfai István
Czeti István Kovács Péter Szabó Ádám
Dági Marianna Kozák Dániel Szabó Dávid
Darab Ágnes Könczöl Miklós Szabó Ernő
Dávid Nóra Könczöl-Kiss Erzsébet Szabó Zsolt
Dávidházi Péter Krähling Edit Szávold Brigitta
Dér Terézia Krén László Székely Melinda
Déri Balázs Krupp József Szekeres Csilla
Dezső Csaba Kudari Enikő Szekszárdiné Gábor Ágnes
Dezső Tamás Kulin Vera Szikora Patricia
Domokos Gyöngyi Labancz Zsolt Szilágyi Ilona
Dósai Attila Lakatos Bálint Szilágyi Imre
Egedi Barbara Lengyel Rita Szitár Kristóf
Erdős Gábor Lenkefi Ferencné Szívós Mihály
Esztári Réka Lindner Gyula Szovák Kornél
Érszegi Géza Liptay Éva Szőke Ágnes
Fábián Zoltán Luft Ulrich Takács László
Farkas Zoltán M. Nagy Ilona Takács Levente
Fazekas Zoltánné Madas Edit Takács Péter
Fehér Bence Magyar Zsolt Tamás Ábel
Fekete Orsolya Major István Tamási Balázs
Feller Katalin Maróth Miklós Tar Ibolya
Fenyvesi Gizella Márványos Krisztián Tegyei Imre Dr.
Ferenczi Attila Máté András Tóbi Melinda
Ferenczi Roland Mayer Gyula Tóth Anna Judit
Fodor Krisztina Mayer Péter Tóth Endre
Forisek Péter Mészáros Tamás Tóth Judit
Földi András Mogyoródi Emese Tóth Orsolya
Földi Zsombor Molnár Csaba Bertalan Török László
Frecska Cintia Móritz Miklósné Vadas Réka
Fröhlich Ida Mráv Zsolt Vandlik Katalin
Fullér Andrea Munding Márta Varga Benjámin
Gaál Vilmos Murányi Yvett Vágási Tünde
Gabler Dénes Nagy Árpád Miklós Vér Ádám
Gebri Tímea Nagy István Verebics Éva Petra
Gelenczey-Miháltz Alirán Nagy Levente Vikárius László
Geréby György Négyesi Mária Vince Máté
Gesztelyi Tamás Nemes Szilvia Visy Zsolt
Gesztesi Enikő Nemes Zoltán Wojtilla Gyula
Gloviczki Zoltán Nemeshegyi Dávid Wojtilláné Salgó Ágnes
Gonda Attila Neményi Réka Zelenai Nóra
Gógl Írisz Németh Béla Elek Zergi Nóra
Gradvohl Edina Németh Béláné Horváth Margit Zigány Judit
Grüll Tibor Németh György Zólyomi Gábor