Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

Acél Zsolt Nemeshegyi Dávid Gyulai Éva
Adamik Béla Gyurcsó Gyuláné Nyitrai Mónika
Adamik Tamás Hagymássy Melinda Nyitrai Orsolya
Adorjáni Zsolt Hajdu Péter Óbis Hajnalka
Aklan Anna Katalin Hartmann Miklós Ötvös Zsuzsanna
Bács Tamás Hasznos Andrea Pallanki Károly
Bajnok Dániel Hegyi Dolores Pallos Lajos
Bánóczi Rozália Hegyi György Papp György
Bárány István Heidl György Pásztor Dániel
Barna Ferenc Hoffmann Zsuzsanna Pataki Elvira
Barta Andrea Horti Gábor Patay-Horváth András
Bartók Gertrúd Horváth Judit Pecsuk Ottó
Bartos Fruzsina Horváth László Péli Ágota
Bartos Zoltán Horváth Szilvia Peres Imre
Bartus Dávid Hubai Péter Péti Miklós
Bátki János Illés Imre Áron Pintér Anna Krisztina
Bellus Ibolya Imre Flóra Piróth Ildikó
Bencze Ágnes Irsay-Nagy Balázs Putnoki Patrícia
Bene László Ittzés Dániel Rácz-Nagy Zsófia
Berkes Lajos Ittzés Máté Rados Tamás
Berta Annamária Jankovics László Rihmer Zoltán
Bíró Mária Jasper Kata Ritoók Zsigmond
Bobay Orsolya Jekl Ágnes Ritoókné Szalay Ágnes
Bódi Emese Juhász Erika Roboz Erika
Bodnár István Rózsa Anett
Bolonyai Gábor Kalla Gábor Rozsondai Béláné Kolauch
Borhy László Kárpáti András Marianne
Karsai György Rung Ádám
Boronkainé Salacz Ágnes Karácsony Dávid Schiller Vera
Boros István Katona Sándor Schreiber Gábor
Bugár István Kendeffy Gábor Sebestyén Rita
Buhály Attila Kerekes Miklós Seres Dániel
Bujdosó Ádám Kiss Antal Lajos Sey Nikoletta
Burai Erzsébet Kiss Gáborné Simek Ágnes
Buzási Gábor Kiss Sebestyén Simkó Krisztián
Csabai Zoltán Koltai Kornélia Simon Attila
Cseke Henrietta Komoróczy Géza Simon L. Zoltán
Cser András Kopeczky Rita Simon Rita
Csitári Péter Kovács Éva Simon Róbert
Csízy Katalin Kovács József Dénes Simon Zsolt
Csordás Domonkos Kovács Péter Simonné Pesthy Monika
Czeglédi Sándor Kozák Dániel Somfai István
Czeti István Könczöl Miklós Szabó Ádám
Dági Marianna Könczöl-Kiss Erzsébet Szabó Dávid
Darab Ágnes Kőszeghy Miklós Szabó Ferenc Krisztián
Dávid Nóra Krähling Edit Szabó Ernő
Dávidházi Péter Krén László Szabó Zsolt
Dér Terézia Krupp József Szávold Brigitta
Déri Balázs Kudari Enikő Szedenik Enikő
Dezső Csaba Kulin Vera Székely Melinda
Dezső Tamás Kulisz Diána Szekeres Csilla
Domokos Gyöngyi Labancz Zsolt Szekszárdiné Gábor Ágnes
Dósai Attila Lakatos Bálint Szikora Patricia
Egedi Barbara Lengyel Rita Szilágyi Ilona
Erdős Gábor Lenkefi Ferencné Szilágyi Imre
Esztári Réka Lindner Gyula Szitár Kristóf
Érszegi Géza Liptay Éva Szívós Mihály
Fábián Boglárka Luft Ulrich Szovák Kornél
Fábián Zoltán M. Nagy Ilona Szőke Ágnes
Farkas Zoltán Madas Edit Takács László
Fazekas Zoltánné Magyar Zsolt Takács Levente
Fazekas Felícia Gina Major István Takács Péter
Fehér Bence Maróth Miklós Tamás Ábel
Fekete Orsolya Márványos Krisztián Tamási Balázs
Feller Katalin Masek Zsófia Tar Ibolya
Fenyvesi Gizella Máté András Tegyei Imre Dr.
Ferenczi Attila Mayer Gyula Tóbi Melinda
Ferenczi Roland Mayer Péter Tóth Anna Judit
Fodor Krisztina Mészáros Tamás Tóth Endre
Forisek Péter Mikecz Tamásné Tóth Judit
Földi András Mogyoródi Emese Tóth Orsolya
Földi Zsombor Molnár Csaba Bertalan Török László
Frecska Cintia Móritz Miklósné Vadas Réka
Fröhlich Ida Mráv Zsolt Vandlik Katalin
Fullér Andrea Munding Márta Varga Benjámin
Gaál Vilmos Murányi Yvett Vágási Tünde
Gabler Dénes Nagy Árpád Miklós Vér Ádám
Gábor Sámuel Nagy István Verebics Éva Petra
Gebri Tímea Nagy Levente Vikárius László
Gelenczey-Miháltz Alirán Négyesi Mária Vince Máté
Geréby György Nemes Szilvia Visy Zsolt
Gesztelyi Tamás Nemes Zoltán Wojtilla Gyula
Gesztesi Enikő Nemeshegyi Dávid Wojtilláné Salgó Ágnes
Gloviczki Zoltán Neményi Réka Zelenai Nóra
Gonda Attila Németh Béla Elek Zergi Nóra
Gógl Írisz Németh Béláné Horváth Margit Zigány Judit
Gradvohl Edina Németh György Zólyomi Gábor
Grüll Tibor Niederreiter Zoltán