Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

Acél Zsolt Hagymássy Melinda Niederreiter Zoltán
Adamik Béla Hajdu Péter Nemeshegyi Dávid
Adamik Tamás Hartmann Miklós Nyitrai Mónika
Adorjáni Zsolt Hasznos Andrea Nyitrai Orsolya
Bács Tamás Hegyi Dolores Óbis Hajnalka
Bajnok Dániel Hegyi György Ötvös Zsuzsanna
Bánóczi Rozália Heidl György Pallanki Károly
Bárány István Hevesi Krisztina Pallos Lajos
Barna Ferenc Hoffmann Zsuzsanna Pásztor Dániel
Barta Andrea Horti Gábor Pataki Elvira
Bartók Gertrúd Horváth Judit Patay-Horváth András Richárd
Bartos Fruzsina Horváth László Pecsuk Ottó
Bartos Zoltán Horváth Szilvia Péli Ágota
Bartus Dávid Hubai Péter Peres Imre
Bátki János Illés Imre Áron Péti Miklós
Bellus Ibolya Imre Flóra Pintér Anna Krisztina
Bencze Ágnes Irsay-Nagy Balázs Piróth Ildikó
Bene László Ittzés Dániel Putnoki Patrícia
Berkes Lajos Ittzés Máté Rácz-Nagy Zsófia
Berta Annamária Jankovics László Rados Tamás
Bíró Mária Jasper Kata Rihmer Zoltán
Bódi Emese Jekl Ágnes Ritoók Zsigmond
Bodnár István Juhász Erika Ritoókné Szalay Ágnes
Bolonyai Gábor Kalla Gábor Rózsa Anett
Borhy László Kárpáti András Rozsondai Béláné Kolauch Marianne
Boronkainé Salacz Ágnes Karsai György Rung Ádám
Boros István Karácsony Dávid Schiller Vera
Bugár István Katona Sándor Schreiber Gábor
Buhály Attila Kendeffy Gábor Sebestyén Rita
Bujdosó Ádám Kerekes Miklós Seres Dániel
Burai Erzsébet Sey Nikoletta
Buzási Gábor Kiss Antal Lajos Simek Ágnes
Csabai Zoltán Kiss Gáborné Simkó Krisztián
Cseke Henrietta Kiss Sebestyén Simon Attila
Cser András Koltai Kornélia Simon L. Zoltán
Csitári Péter Komoróczy Géza Simon Róbert
Csízy Katalin Kopeczky Rita Simon Zsolt
Csordás Domonkos Kovács Éva Simonné Pesthy Monika
Czeglédi Sándor Kovács József Dénes Somfai István
Czeti István Kovács Péter
Dági Marianna Kozák Dániel Szabó Ádám
Darab Ágnes Könczöl Miklós Szabó Dávid
Dávid Nóra Könczöl-Kiss Erzsébet Szabó Ernő
Dávidházi Péter Kövér András Szabó Zsolt
Dér Terézia Krähling Edit Szanyi Szilvia
Déri Balázs Krén László Szávold Brigitta
Dezső Csaba Krupp József Székely Melinda
Dezső Tamás Kudari Enikő Szekeres Csilla
Domokos Gyöngyi Kulin Vera Szekszárdiné Gábor Ágnes
Dósai Attila Labancz Zsolt Szikora Patricia
Egedi Barbara Lakatos Bálint Szilágyi Ilona
Erdős Gábor Lehrer Nándor Szilágyi Imre
Esztári Réka Lengyel Rita Szitár Kristóf
Érszegi Géza Lenkefi Ferencné Szívós Mihály
Fábián Zoltán Lindner Gyula Szovák Kornél
Farkas Zoltán Liptay Éva Szőke Ágnes
Fazekas Zoltánné Luft Ulrich Takács László
Fehér Bence M. Nagy Ilona Takács Levente
Fekete Orsolya Madas Edit Takács Péter
Feller Katalin Magyar Zsolt Tamás Ábel
Fenyvesi Gizella Major István Tamási Balázs
Ferenczi Attila Maróth Miklós Tar Ibolya
Ferenczi Roland Márványos Krisztián Tegyei Imre Dr.
Fodor Krisztina Máté András Tóbi Melinda
Forisek Péter Mayer Gyula Tóth Anna Judit
Földi András Mayer Péter Tóth Endre
Földi Zsombor Mészáros Tamás Tóth Judit
Frecska Cintia Mogyoródi Emese Tóth Orsolya
Fröhlich Ida Molnár Csaba Bertalan Török László
Fullér Andrea Móritz Miklósné Vadas Réka
Gaál Vilmos Mráv Zsolt Vandlik Katalin
Gabler Dénes Munding Márta Varga Benjámin
Gebri Tímea Murányi Yvett Vágási Tünde
Gelenczey-Miháltz Alirán Nagy Árpád Miklós Vér Ádám
Geréby György Nagy István Verebics Éva Petra
Gesztelyi Tamás Nagy Levente Vikárius László
Gesztesi Enikő Négyesi Mária Vince Máté
Gloviczki Zoltán Nemes Szilvia Visy Zsolt
Gonda Attila Nemes Zoltán Wojtilla Gyula
Gógl Írisz Nemeshegyi Dávid Wojtilláné Salgó Ágnes
Gradvohl Edina Neményi Réka Zelenai Nóra
Grüll Tibor Németh Béla Elek Zergi Nóra
Gyulai Éva Németh Béláné Horváth Margit Zigány Judit
Gyurcsó Gyuláné Németh György Zólyomi Gábor