Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

 

 
Acél Zsolt Gyurcsó Gyuláné Németh Béláné N. Horváth Margit
Adamik Béla Hagymássy Melinda Németh György
Adamik Tamás Hajdu Péter Niederreiter Zoltán
Adorjáni Zsolt Hartmann Miklós Nyitrai Mónika
Agócs Péter Hasznos Andrea Nyitrai Orsolya
Aklan Anna Hegyi Dolores Óbis Hajnalka
Aradi Bence Hegyi György Ötvös Zsuzsanna
Bács Tamás Heidl György Pálfi Dorottya
Bajnok Dániel Hoffmann Zsuzsanna Pallanki Károly
Bánóczi Rozália Horti Gábor Pallos Lajos
Bárány István Horváth Judit Papp György
Barna Ferenc Horváth László Pásztor Dániel
Barta Andrea Horváth Szilvia Pataki Elvira
Bartos Fruzsina Hubai Péter Patay-Horváth András Richárd
Bartos Zoltán Illés Imre Áron Pecsuk Ottó
Bartus Dávid Imre Flóra Péli Ágota
Bencze Ágnes Irsay-Nagy Balázs Peres Imre
Bene László Ittzés Dániel Péti Miklós
Berkes Lajos Ittzés Máté Pintér Anna Krisztina
Berta Annamária Jakab Éva Piróth Ildikó
Bíró Mária Jankovics László Pozsonyi Norbert
Bobay Orsolya Jasper Kata Putnoki Patrícia
Bódi Emese Jekl Ágnes Rácz-Nagy Zsófia
Bodnár István Juhász Erika Rados Tamás
Bohacsek Dóra Kalla Gábor Rihmer Zoltán
Bolonyai Gábor Karácsony Dávid Ritoók Zsigmond
Borhy László Kárpáti András Roboz Erika
Boronkainé Salacz Ágnes Karsai György Rózsa Anett
Boros István Katona Sándor Rozsondai Béláné Kolauch Marianne
Bugár István Kendeffy Gábor Rung Ádám
Buhály Attila Kerekes Miklós Schiller Vera
Bujdosó Ádám Kiss Antal Lajos Dr. Sebestyén Rita
Burai Erzsébet Kiss Dániel Seres Dániel
Buzási Gábor Kiss Gáborné Sey Nikoletta
Csabai Zoltán Kiss Sebestyén Simek Ágnes
Csanády László Koltai Kornélia Simkó Krisztián
Cseke Henrietta Komoróczy Géza Simon Attila
Cser András Könczöl Miklós Simon L. Zoltán
Csitári Péter Könczöl-Kiss Erzsébet Simon Rita
Csízy Katalin Kopeczky Rita Simon Róbert
Csordás Domonkos Kormos Zoltán Simon Zsolt
Czeglédi Sándor Kőszeghy Miklós Somfai István
Czeti István Kóthay Katalin Anna Szabó Ádám
Dági Marianna Kovács Éva Szabó Dávid
Darab Ágnes Kovács József Dénes Szabó Ernő
Dávid Nóra Kovács Péter Szabó Ferenc Krisztián
Dávidházi Péter Kozák Dániel Szabó Melinda
Dembitz Gabriella Krähling Edit Szabó Zsolt
Dér Terézia Krén László Szávold Brigitta
Déri Balázs Krupp József Szedenik Enikő
Dezső Csaba Kudari Enikő Székely Melinda
Dezső Tamás Kulin Veronika Szekeres Csilla
Domokos Gyöngyi Kulisz Diána Szekszárdiné Gábor Ágnes
Dósai Attila Labancz Zsolt Szikora Patricia
Egedi Barbara Lakatos Bálint Szilágyi Ilona
Erdős Gábor Lengyel Rita Szilágyi Imre
Érszegi Géza Lenkefi Ferencné Szitár Kristóf
Esztári Réka Lindner Gyula Szívós Mihály
Fábián Boglárka Liptay Éva Szlovicsák Béla
Fábián Zoltán Luft Ulrich Szőke Ágnes
Farkas Zoltán M. Nagy Ilona Szovák Kornél
Fazekas Felícia Gina Madas Edit Takács László
Fazekas Zoltánné Magyar Zsolt Takács Levente
Fehér Bence Major István Takács Péter
Fekete Orsolya Maróth Miklós Tamás Ábel
Feller Katalin Márványos Krisztián Tamási Balázs
Fenyvesi Gizella Masek Zsófia Tar Ibolya
Ferenczi Attila Máté András Tóbi Melinda
Ferenczi Roland Mayer Gyula Tóth Anna Judit
Fodor Krisztina Mayer Péter Tóth Endre
Földi András Mészáros Tamás Tóth Judit
Földi Zsombor Mikecz Tamásné Tóth Orsolya
Forisek Péter Mogyoródi Emese Tuhári Attila
Frazer-Imregh Monika Mohay Gergely Vadas Réka
Frecska Cintia Molnár Csaba Bertalan Vágási Tünde
Fröhlich Ida Móritz Miklósné Vandlik Katalin
Fullér Andrea Mráv Zsolt Varga Benjámin
Gaál Vilmos Munding Márta Vér Ádám
Gabler Dénes Murányi Yvett Verebics Éva Petra
Gábor Sámuel Nagy Árpád Miklós Vikárius László
Gelenczey-Miháltz Alirán Nagy István Vince Máté
Geréby György Nagy Levente Visy Zsolt
Gesztelyi Tamás Nagyillés János Wojtilla Gyula
Gesztesi Enikő Négyesi Mária Wojtilláné Salgó Ágnes
Gloviczki Zoltán Neményi Réka Zelenai Nóra Judit
Gógl Írisz Nemes Szilvia Zergi Nóra
Gonda Attila Nemes Zoltán Zigány Judit
Gradvohl Edina Nemeshegyi Dávid Zólyomi Gábor
Grüll Tibor Németh Attila Zsengellér József
Gyulai Éva Németh Béla Elek Zsupán Edina
Bélyácz Katalin Odrobina László