Az Ókortudományi Társaság tagjai

A rendes tagokat a Társaság két tagjának ajánlása alapján a választmány szavazattöbbséggel választja.

Amennyiben Tisztelt Tagtársunk nem találja a nevét az alábbi aktuális taglistán, kérem, forduljon a Társaság kincstárnokához a következő címen:
adamik.bela@btk.elte.hu

Acél Zsolt Gradvohl Edina Németh György
Adamik Béla Grüll Tibor Niederreiter Zoltán
Adamik Tamás Gyulai Éva Nemeshegyi Dávid
Adorjáni Zsolt Gyurcsó Gyuláné Nyitrai Mónika
Bács Tamás Hagymássy Melinda Nyitrai Orsolya
Bajnok Dániel Hajdu Péter Óbis Hajnalka
Bánóczi Rozália Hartmann Miklós Ötvös Zsuzsanna
Bárány István Hasznos Andrea Pallanki Károly
Barna Ferenc Hegyi Dolores Pallos Lajos
Barta Andrea Hegyi György Pásztor Dániel
Bartók Gertrúd Heidl György Pataki Elvira
Bartos Fruzsina Hoffmann Zsuzsanna Patay-Horváth András
Bartos Zoltán Horti Gábor Pecsuk Ottó
Bartus Dávid Horváth Judit Péli Ágota
Bátki János Horváth László Peres Imre
Bellus Ibolya Horváth Szilvia Péti Miklós
Bencze Ágnes Hubai Péter Pintér Anna Krisztina
Bene László Illés Imre Áron Piróth Ildikó
Berkes Lajos Imre Flóra Putnoki Patrícia
Berta Annamária Irsay-Nagy Balázs Rácz-Nagy Zsófia
Bíró Mária Ittzés Dániel Rados Tamás
Bobay Orsolya Ittzés Máté Rihmer Zoltán
Bódi Emese Jankovics László Ritoók Zsigmond
Bodnár István Jasper Kata Ritoókné Szalay Ágnes
Bolonyai Gábor Jekl Ágnes Rózsa Anett
Borhy László Juhász Erika Rozsondai Béláné Kolauch
Marianne
Boronkainé Salacz Ágnes Kalla Gábor Rung Ádám
Boros István Kárpáti András Schiller Vera
Bugár István Karsai György Schreiber Gábor
Buhály Attila Karácsony Dávid Sebestyén Rita
Bujdosó Ádám Katona Sándor Seres Dániel
Burai Erzsébet Kendeffy Gábor Sey Nikoletta
Buzási Gábor Kerekes Miklós Simek Ágnes
Csabai Zoltán Kiss Antal Lajos Simkó Krisztián
Cseke Henrietta Kiss Gáborné Simon Attila
Cser András Kiss Sebestyén Simon L. Zoltán
Csitári Péter Koltai Kornélia Simon Róbert
Csízy Katalin Komoróczy Géza Simon Zsolt
Csordás Domonkos Kopeczky Rita Simonné Pesthy Monika
Czeglédi Sándor Kovács Éva Somfai István
Czeti István Kovács József Dénes Szabó Ádám
Dági Marianna Kovács Péter Szabó Dávid
Darab Ágnes Kozák Dániel Szabó Ernő
Dávid Nóra Könczöl Miklós Szabó Zsolt
Dávidházi Péter Könczöl-Kiss Erzsébet Szávold Brigitta
Dér Terézia Krähling Edit Szedenik Enikő
Déri Balázs Krén László Székely Melinda
Dezső Csaba Krupp József Szekeres Csilla
Dezső Tamás Kudari Enikő Szekszárdiné Gábor Ágnes
Domokos Gyöngyi Kulin Vera Szikora Patricia
Dósai Attila Kulisz Diána Szilágyi Ilona
Egedi Barbara Labancz Zsolt Szilágyi Imre
Erdős Gábor Lakatos Bálint Szitár Kristóf
Esztári Réka Lengyel Rita Szívós Mihály
Érszegi Géza Lenkefi Ferencné Szovák Kornél
Fábián Boglárka Lindner Gyula Szőke Ágnes
Fábián Zoltán Liptay Éva Takács László
Farkas Zoltán Luft Ulrich Takács Levente
Fazekas Zoltánné M. Nagy Ilona Takács Péter
Fazekas Felícia Gina Madas Edit Tamás Ábel
Fehér Bence Magyar Zsolt Tamási Balázs
Fekete Orsolya Major István Tar Ibolya
Feller Katalin Maróth Miklós Tegyei Imre Dr.
Fenyvesi Gizella Márványos Krisztián Tóbi Melinda
Ferenczi Attila Máté András Tóth Anna Judit
Ferenczi Roland Mayer Gyula Tóth Endre
Fodor Krisztina Mayer Péter Tóth Judit
Forisek Péter Mészáros Tamás Tóth Orsolya
Földi András Mogyoródi Emese Török László
Földi Zsombor Molnár Csaba Bertalan Vadas Réka
Frecska Cintia Móritz Miklósné Vandlik Katalin
Fröhlich Ida Mráv Zsolt Varga Benjámin
Fullér Andrea Munding Márta Vágási Tünde
Gaál Vilmos Murányi Yvett Vér Ádám
Gabler Dénes Nagy Árpád Miklós Verebics Éva Petra
Gábor Sámuel Nagy István Vikárius László
Gebri Tímea Nagy Levente Vince Máté
Gelenczey-Miháltz Alirán Négyesi Mária Visy Zsolt
Geréby György Nemes Szilvia Wojtilla Gyula
Gesztelyi Tamás Nemes Zoltán Wojtilláné Salgó Ágnes
Gesztesi Enikő Nemeshegyi Dávid Zelenai Nóra
Gloviczki Zoltán Neményi Réka Zergi Nóra
Gonda Attila Németh Béla Elek Zigány Judit
Gógl Írisz Németh Béláné Horváth Margit Zólyomi Gábor